KVALITET OCH MILJÖ

Vårt kvalitets- och miljöarbete styrs i första hand av våra kunders krav i varje enskilt objekt.
Om inga specifika kundkrav finns så har vi en miniminivå som tillämpas. Denna utgörs kortfattat av en projektplan som innefattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Projektplanen upprättas med stöd av ISO 9001, ISO 14001 och AFS 1999:3. Våra kunder ska kunna lita på att projektet sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Med rätt kvalitet avser vi att projekten ska överrensstämma med kundens krav och förväntningar.


Kvalitets- och miljömål

EK Vent & Miljö:s mål för verksamheten är:

    >Att varje kund ska känna förtroende för företagets organisation och personal
    >Att alltid sträva efter utveckling av företaget och dess medarbetare genom ständiga förbättringar mot
      högre kompetens och bättre teknik.

Vi på EK Vent & Miljö ska bidra till att uppnå en hållbar utveckling där påfrestningarna på miljön från verksamheten ska minska genom att:

    >Främja källsortering av avfall samt minska spillet i våra objekt.
    >Minska störande moment såsom buller, damm och vibrationer som påverkar omgivningen.
    >Miljöanpassa produktionen genom medvetna val av material, processer och entreprenörer.
    >Resultatet blir hög kvalitet, god ekonomi och framförallt nöjda kunder.

Arbetsmiljöpolicy


Vi vill minimera risker för skador, utslitning och utbrändhet samt hålla trivseln och gemenskapen i arbetet på en hög nivå. För att uppnå detta vill vi förutom att leva upp till det obligatoriska systematiska arbetsmiljöarbetet (enl. AFS 2001:1) försöka verka för andra former till stimulans och prestation än det nuvarande otidsenliga ackordsystemet.

EK Vent & Miljö AB

Webbmall från.Lucknowwebs

Senaste Nyheter
Utbyggnad för Permobils lokaler i Timrå

Beställare: Permobil AB  Byggtid: 2014 -
tillbyggnadsyta ca 2100 Kvm.


Ombyggnad för Faveo och Vattenfalls lokaler i Sundsvall.

Beställare: Hemfosa AB  Byggtid: 2014-15
Anpassningar.
Copyright ekvent.se     |     Template designed by Lucknowwebs.com
Bokmärk och dela EK Vent & Miljö