TJÄNSTER
Vi ser till att föra en ständig dialog med kunden för att säkerställa att kunden får det som de vill ha och förväntar sig. Vi ser till helheten och skapar en trygghet för kunden i våra entreprenader. Ett led i säkerställandet är att vi för varje större entreprenad upprättar en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan. Detta för att säkra våra entreprenader i alla led.
Vi utför även projektering. För mindre projekt räcker det att veta vad objektet skall användas till och hur många som ska vistas i lokalen för att sedan utföra nödvändig projektering och bygga en godkänd ventilationsanläggning. Vid större projekt anlitar vi konsulter för projektering.


- Installation av energibesparande ventilationssystem


- Injustering av ventilationssystem


- Underhållsservice av VVS-anläggningar


- Obligatorisk ventilationskontroll OVK
- Installation av energibesparande ventilationssystem

- Injustering av ventilationssystem

- Underhållsservice av VVS-anläggningar

- Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Webbmall från.Lucknowwebs

Senaste Nyheter
Utbyggnad för Permobils lokaler i Timrå

Beställare: Permobil AB  Byggtid: 2014 -
tillbyggnadsyta ca 2100 Kvm.


Ombyggnad för Faveo och Vattenfalls lokaler i Sundsvall.

Beställare: Hemfosa AB  Byggtid: 2014-15
Anpassningar.
Copyright ekvent.se     |     Template designed by Lucknowwebs.com
Bokmärk och dela EK Vent & Miljö