TOTALENTREPENÖR
VENTILATIONSARBETEN
SERVICEARBETEN
UPPDRAGSGIVARE
VÅRA ENGAGEMANG
•El- och styrarbeten, t.ex. montage av styrutrustning och belysning på vindar och i fläktrum.

•Kylinstallationer, t.ex. integrerad komfortkyla i ventilationsaggregat eller montering av separata kylanläggningar.

•Isolering, t.ex. teknikisolering av kanaler på kallvindar och i fläktrum med värme, kyla och brandisolering.

•Byggarbeten, t.ex. bygga fläktrum, anpassa skåpinredning vid köksfläktsmontage, efterlaga och bygga in ventilationskanaler, brandtäta och utföra håltagning i betong.

•Plåtarbeten, t.ex. vid nyinstallation av takfläktar, brandtäcka fläktrum.

Då vi alltid ser till helheten i våra projekt hjälper vi er att avgöra vilka extra arbeten som är nödvändiga för er. Vi kommer med förslag till lösningar,
men det är ni som kund som avgör vad ni vill få gjort.
Tekniken har utvecklats och idag går det att ta tillvara på luften utanför huset bättre än tidigare. Genom att filtrera luften med påsfilter i lägst EU7 klass får man en bättre innemiljö, samtidigt som filter med stor filteryta ger låga tryckfall och därmed också sänker driftkostnaden på elmotorerna. Det innebär att ni spar pengar och även skonar miljön.
Vi svarar på alla frågor och utför alla typer av ventilationsarbeten när ni skall bygga nytt, bygga om eller förbättra.
Ventilation är det vi kan bäst och vi hjälper er gärna att förbättra den. Välkommen att kontakta oss.
Timrå Kommun
Sundsvalls Kommun
AB Timråbo
Picea Bygg AB
BEKAB AB
Permobil
Hemfosa Fastigheter
Ellextre Entrepenad AB
• Mikaelssons Bygg AB
Skanska
Hus & Ny Produktion AB

Engagera ditt företag!

Det finns dom som tror att Alzheimers sjukdom bara drabbar gamla människor. Det är fel. Av de 180 000 som är drabbade är 18 000  under 60 år! Och den siffran representerar enbart de som fått sin diagnos. Det innebär att det på många arbetsplatser och i många företag finns människor som lever med Alzheimers sjukdom. Utan att de vet om det. Och utan att någon annan heller på arbetsplatsen känner till det. Det man däremot vet är att sviktande minne orsakar spekulationer och undran.

Medarbetare som har många och dagliga kund-kontakter möter också kunder med minnesproblem.

Att bemöta dem på ett respektfullt och etiskt korrekt sätt är en del av företagets profil och en säkerhet för den anställde.

Kunskap om Alzheimers sjukdom är en värdefull tillgång i ett företag.Om det uppstår problem i er ventilation tar vi reda på varför och åtgärdar det. Fler och fler väljer att teckna serviceavtal med oss. Det innebär att vi ansvarar för att genomföra servicearbeten som din ventilationsanläggning kräver - när det krävs. Då kan ni som kund lämna ansvaret åt oss.

Är du intresserad av våra serviceavtal? Hör gärna av er så berättar vi mer.
Vill du anmäla ett fel på din ventilation gör du det här:
info@ekvent..se

Ett urval av våra beställare.

Webbmall från.Lucknowwebs

Senaste Nyheter
Utbyggnad för Permobils lokaler i Timrå

Beställare: Permobil AB  Byggtid: 2014 -
tillbyggnadsyta ca 2100 Kvm.


Ombyggnad för Faveo och Vattenfalls lokaler i Sundsvall.

Beställare: Hemfosa AB  Byggtid: 2014-15
Anpassningar.
Copyright ekvent.se     |     Template designed by Lucknowwebs.com
Bokmärk och dela EK Vent & Miljö