TOTALENTREPENÖR
VENTILATIONSARBETEN
SERVICEARBETEN
Vi svarar på alla frågor och utför alla typer av ventilationsarbeten när ni skall bygga nytt, bygga om eller förbättra.
Ventilation är det vi kan bäst och vi hjälper er gärna att förbättra den. Välkommen att kontakta oss.

Om det uppstår problem i er ventilation tar vi reda på varför och åtgärdar det. Fler och fler väljer att teckna serviceavtal med oss. Det innebär att vi ansvarar för att genomföra servicearbeten som din ventilationsanläggning kräver - när det krävs. Då kan ni som kund lämna ansvaret åt oss.
Vår huvudsyssla är att sälja och driva ventilationsentreprenader och servicearbeten. I de projekt som vi agerar som totalentreprenör utför vi även jobb så som
KVALITET OCH MILJÖ
TJÄNSTER
Vårt kvalitets- och miljöarbete styrs i första hand av våra kunders krav i varje enskilt objekt.
Om inga specifika kundkrav finns så har vi en miniminivå som tillämpas. Denna utgörs kortfattat av en projektplan som innefattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö....
> Total Entrepenader

> Ventilationsarbeten

> Service-och Underhåll

> Energioptimering

> Energideklarationer

> OVK Besiktningar

> Injustering

> Projektledning


VÅRA ENGAGEMANG
VÅRA UPPDRAGSGIVARE
Copyright ekvent.se     |     Template designed by Lucknowwebs.com
Bokmärk och dela EK Vent & Miljö